בני נוער רוצים להיות מפורסמים. את שואלת במה אתם רוצה להיות מפורסמים והם עונים ‘בלהיות מפורסם’, ממש כערך, שזה נבוב. מילא אם אתה מתפרסם על גילוי מדעי שעשית, על משהו שיצרת, על הישג כלשהו, אבל מה רק להיות מפורסם? זה ערך?

אל תפספסו שום מסע!
הרשמו לעדכונים