דף הבית » סלמאווי בת 29  | Salmawi, age 29

סלמאווי בת 29  | Salmawi, age 29

  1. הגעתי מאריתראה לפני 6 שנים. למדתי שם עד גיל 19 ואז ברחתי עם חברה. רצו לגייס אותי לצבא, אבל לא רציתי. הייתי חייבת לברוח. לקחנו קצת כסף וברחנו ברגל. חצינו את הגבול לסודן ומשם לסיני ואז הגענו לישראל.

2. החיים פה טובים יותר,  אני יכולה להיות עם שלושת הילדים שלי (בני 7, 2.5 ו -8 חודשים), אני יכולה לעבוד. אני עובדת בניקיון בתל אביב, כל יום 8 שעות וחוזרת אליהם.

3. הייתי רוצה להמשיך ללמוד. אם  הייתי יכולה הייתי רוצה ללמוד רפואה. עכשיו חשוב לי שהילדים שלי ילמדו ושיהיו להם חיים טובים

ראיינה: דניאלה שור, רשמה: דברת כהן

Salmawi, age 29

  1. I came from Eritrea 6 years ago. I studied there until I was 19, and then escaped with a friend. They want to enlist me in the army but I didn't want to. I had to run. We took some money and ran away by foot. We crossed the border to Sudan, from there we reached Sinai, and then to Israel.
  2. Life is better here. I can be with my three children (7, 21/2, and 8 month-old), I can have a job. I work as a cleaner in Tel Aviv, 8 hours a day, and then I return to them.
  3. I would like to continue studying. If I could, I would like to study medicine. Now, it's important to me that my children will get an education and have a good life.

 

Interview by: Daniella Shor. Illustration by: Dovrat Cohen.

אל תפספסו שום מסע!
הרשמו לעדכונים